IT Outsourcing

Dedykowane systemy IT. Projekty w modelach T&M oraz Fixed.

Systemy GIS

Systemy Informarcji Przestrzennej, Geodezja, Kartografia

Systemy ITSM

 ((OTRS)) Community , Mint Service Desk