Nasze rozwiązania i usługi

Odoo - Sample 2 for three columns

OTRS - System obsługi zgłoszeń

Oprogramowanie Open Source typu Helpdesk umożliwiające koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji.
OTRS 365 to nowa jakość wsparcia w firmie.

Odoo - Sample 1 for three columns

System monitorowania obiektów

Zaawansowane rozwiązanie do monitorowania różnych typów obiektów w oparciu o sygnał GPS.

Odoo - Sample 2 for three columns

Platforma e-learning'owa

Platforma e-learning'owa do organizacji i przeprowadzania zdalnych szkoleń dostępna w przeglądarce internetowej.
Dzięki Moodle prowadzenie szkoleń to łatwizna.

Odoo - Sample 2 for three columns

Systemy GIS

Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) - wprowadzanie, gromadzenie i przetwarzanie danych geograficznych w oparciu o  wspomaganie decyzyjne systemu.

Odoo - Sample 2 for three columns

Dedykowane systemy informatyczne

Dedykowane systemy informatyczne tworzone w oparciu o bibliotekę funkcji OPGK.Core dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa.
Każdy projekt systemu poprzedzony jest wnikliwą analizą Państwa potrzeb.