System Ewidencji Zabytków

Urząd Miasta Warszawy

„Budowa oraz wdrożenie systemu obsługi ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy”

Projekt ten wykonaliśmy na zamówienie miasta Stołecznego Warszawy.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi ewidencji zabytków m.st. Warszawy. Projekt zawierał  dane o zabytkach nieruchomych, jak również możliwość publicznego udostępniania danych o tych zabytkach.

System ten utworzony jest aby wspierać realizację zadań, które związane są z prowadzeniem ewidencji zabytków, takich jak:

 • prowadzenie i utrzymanie Ewidencji,
 • zarządzanie zasobami uzupełniającymi Ewidencję,
 • udostępnianie danych Ewidencji w sieci Internet, w tym w postaci Kart Adresowych Zabytków Nieruchomych.

W skład systemu wchodzi Aplikacja Systemu, która dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników oraz Portal Systemu, który udostępniony jest w Internecie. 

Odoo text and image block

Odoo image and text block

Projekt obejmował:

 • Przygotowanie spójnego layoutu oraz kolorystyki wszystkich elementów Serwisu,
 • Utworzenie mozliwości modyfikowania oraz usuwania przez Administratorów i Moderatorów,
 • Utworzenie funkcjonalności Aplikacji Systemu, na które składają się moduły:
 • Moduł Ewidencji Zabytków: 
  • utworzenie możliwości dodawania Karty Obiegów Zabytkowych poprzez wybów dzielnicy oraz naciśnięcie przycisku "dodaj",
  • utworzenie wyszukiwarki Karty Obiektów Zabytkowych, z możliwością wyszukiwania zaawansowanego, poprzez wybór kryteriów, takich jak: identyfikacja, lokalizacja, charakterystyka, formy ochrony, dokumentacja, pozostałe informacje. Mozliwość wyszukiwania wg. zbioru identyfikatorów, poprzez podanie listy załączników lub pobranie załącznika z plików w formacie XLS, CSV, TXT, jak również poprzez wskazanie pliku i wybranie przycisku "szukaj",
  • import zasobów do systemu, z mozliwością wybrania zasobów, jak również zapisania oraz odrzucenia zasobów,
  • przeglądanie zasobów, z mozliwością eksportowania, edytowania, pobierania oraz usuwania zasobów,
  • wyszukiwanie zasobów poprzez wprowadzenie nazwy zasobu, typu zasobów, a także załączników oraz nacisnięcie przycisku "szukaj",
  • masowy import zasobów, poprzez wskazanie lokalizacji plików do importu na dysku serwera oraz przyciśnięcie przycisku "odczytaj folder".

 • Moduł Administracji Systemu Ewidencji Zabytków, który zawiera:
  • raporty,
  • słowniki, które zawierają możliwość dodawania słowników oraz listę słowników,
  • strukturę danych z podziałem na dane obowiązujące jak również edycję,
  • import danych, które umożliwiają import danych z pliku MS Excel, XML i innych,
  • użytkownika, z mozliwością wyszukiwania oraz dodawania Użytkowników, a także umozliwienie publikacji komunikatów dla Użytkowników,
  • Parametryzację Datacji, Umożliwiającą dodawanie parametrów dla lat, wieków, dekad,
  • Karty Unieważnione.
 • Moduł Zasobów Uzupełniających,
 • Moduł Pomocy - utworzenie statycznych treści: Pomoc oraz Informacje o Systemie,
 • Szkolenie dla administratorów,
 • Utworzenie Portalu systemu, który zawiera informacje o systemie oraz dane kontaktowe, umożliwia:
  • przeglądanie informacji o obiektach zabytkowych, zarządzanych poprzez Aplikację Systemu,
  • wyszukiwanie obiektów zabytkowych.
Odoo text and image block