Platforma Radnego

Jest to nasze innowacyjne rozwiązanie umożliwiające kompleksową obsługę posiedzeń Rady Miasta, z którego skorzystał Urząd Miasta Rybnik. Z sukcesem wprowadził nowe rozwiązania do usprawnienia obrad Rady Miasta.

Strona internetowa została zbudowana modułowo, co pozwala na dostosowanie jej funkcjonalności do indywidualnych potrzeb klienta.

Platforma Radnego jest kompleksowym rozwiązaniem obsługi posiedzeń Rady Miasta za pomocą tabletów - ePlatformą Radnego.

Odoo text and image block

Odoo image and text block

Cel przyświecający stworzeniu systemu

Sesje Rady Miasta przygotowywane są według ścisle okreslonych zasad przy zachowaniu odpowiednich terminów. Dodatkowo każdy Radny oraz Komisje Rady mają prawo do wnioskowania tematów do porządku obrad na sesję. Możliwe jest również przygotowywanie materiałów na sesję (projekt uchwał, listy obecności itp.).

Wszystkie te czynności muszą być wykonane w odpowiednim czasie, bo w przypadku niedotrzymania terminu może dojść do odroczenia sesji.

W dobie Internetu i urządzeń mobilnych wszystkie etapy pracy składające się na sesje Rady Miasta mogą być wykonane szybciej i dużo prościej - za pomocą tabletu i ePlatformy Radnego.


Jak działa ePlatforma Radnego?

Zapewnia pełne wsparcie podczas organizacji sesji Rady Miasta oraz podczas jej trwania. Każdy z Radnych dysponuje tabletem, na którym podczas sesji wyświetlany jest:

             Porządek obrad

  Komunikaty 

                    dotyczące głosowań

Interpelacje

  Zapytania radnych

        Statystyki


Platforma składa się z 8 modułów (do wyboru):

Spotkania

Głosowania

Kalendarz

Dokumenty

    Notatki

   SMS/E-mail

Statystyki

  Zarządzanie 

systemem

 • Spotkania   

  Moduł spotkania pozwala na zorganizowanie i kontrolę przebiegu sesji Rady Miasta.

  • Otwarcie sesji Rady Miasta - automatyczna lista obecności wyświetlana na tablecie z funkcją potwierdzenia przybycia na sesję Radnych.
  • Wyświetlenie porządku obrad, ewentualne głosowanie nad jego zmianą (tablet Radnego + interaktywna tablica).
  • Zatwierdzanie protokołu z poprzedniej sesji - Radni posiadają dostęp do elektronicznych dokumentów.
  • Inne sprawy dotyczące spotkań wyświetlane na tablecie.

  Głosowania   

  Wszystkie głosy Radnych oddawane są przy użyciu tabletów z poziomu Platformu. Głosy są sumowane automatycznie.

  • Wyniki po każdym głosowaniu - prezentacja na tablicy interaktywnej,
  • Statystyka głosowań,
  • Archiwum głosowań.

  Kalendarz   

  Kalendarz umozliwia wprowadzenie terminów obrad sesji Rady Miasta oraz dodatkowo prywatnych terminów Radnych.

  • Przejrzysty kalendarz połączony z modułem spotkania,
  • Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń w kalendarzu,
  • Integracja z modułem SMS/E-MAIL - automatyczne przypominanie o terminach sesji Rady Miasta i o spotkaniach zapisanych w kalendarzu.

  Dokumenty   

  Możliwość integracji tego modułu z istniejącym w Urzędzie systemem obiegu i przechowywania dokumentów (np. repozytorium)

  • Forma elektroniczna dokumentów (szybki dostęp do projektów, uchwał, protokołów i innych dokumentów),
  • Zakładka Akty Prawne,
  • Wyszukiwarka dokumentów,
  • Przechowywanie materiałów audio i video,
  • Możliwość wydruku dokumentów.

  Notatki   

  Notatki dotyczące obrad sesji Rady Miasta, jak również mozliwość własnych adnotacji.

  • Opcje podpięcia notatki,
  • Szybka wyszukiwarka zapisanych notatek.

  SMS/E-mail   

  • Automatyczne powiadomienia,
  • Informowanie Radnych, o wydarzeniach i planowanych sesjach Rady Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Integracja z modułem kalendarza.

  Statystyki   

  • Ilość głosowań i notatek,
  • Aktywność w głosowaniach,
  • Weryfikacja zapoznania się Radnych z dokumentami, np. projektami uchwały,
  • Historia głosowań przez Radnych.

  Zarządzanie systemem   

  Zarządzanie systemem ePlatforma Radnego jest nadzorowane przez Administratora systemu.

  W ramach swoich uprawnień może on:

  • Zarządzać kontami Radnych (definiować role i uprawnienia Radnych, wysyłać powiadomienia SMS/E-mail),
  • Edytować zawartość Platformy Radnego,
  • Umieszczać materiały niezbędne do zorganizowania sesji Rady Miasta,
  • Dodawać notatki i porządek obrad.

Zalety ePlatformy Radnego

Oszczędność

Oszczędność na druku materiałów w formie papierowej.

Integracja

Możliwość integracji z innymi systemami działającymi w Urzędzie.

Intuicyjność

Intuicyjne działanie ePlatformy Radnego (automatyzacja powiadomień, głosowań).

Optymalizacja czasu

Oszczędność czasu przy organizacji i powiadamianiu Randych o planowanej sesji.

Szybkość

Szybkość reakcji podczas sesji - statystyki głosowań.

Wydajność

Zwiększenie wydajności podczas sesji.


Nasze usługi

Wdrożenia

Wdrożenie ePlatformy Radnego w Urzędzie: analiza i symulacja przedwdrożeniowa, instalacja i konfiguracja.

Szkolenia

Szkolenia personelu z zakresu obsługi systemu.

Testy

Testowanie działania ePlatformy Radnego podczas sesji Urzędu Miasta, ewentualne zmiany w jej działaniu.

Rozwój

Systematyczne modyfikacje i rozwój ePlatformy Radnego o dodatkowe funkcjonalności.

Wsparcie

Wsparcie techniczne oraz pomoc i konsultacje 24/7.