Geoportal

Jest to portal internetowy, który zapewnia dostęp do zasobów danych przestrzennych. Jest wykorzystywany do usług dotyczących zarówno danych przestrzennych, jak i operacji na zawartych w zbiorach danych oraz powiązanych z nimi metadanych. 

Wszystko to wykorzystywane jest przy użyciu oprogramowania komputerowego.

Odoo text and image block

Dzięki Geoportalowi możliwe jest

Wyszukiwanie danych przestrzennych

W szybki sposób dotrzesz do interesujących Cię danych

Przeglądanie danych przestrzennych

W przejrzysty i komfortowy dla oka sposób możeszesz 
przeglądać dostępne dane 

Pobieranie danych przestrzennych

Dane możesz również pobrać i zapisać 

   Przekształcanie danych przestrzennych

W prosty sposób możesz dokonać też modyfikacji danych, 
z uwzględnieniem interesujących Cię danych