Rozwiązania typu Business Intelligence są coraz mocniej obecne na rynku. Ze względu na rosnącą ilość systemów informatycznych, które są obecne w przedsiębiorstwach powstała konieczność agregacji raportów za pomocą dedykowanych systemów raportujących. Jednym z takich rozwiązań jest cieszący się coraz większą popularnością pakiet Jasper Reports. Przy pomocy tego rozwiązania istnieje możliwość prezentacji różnych źródeł danych za pomocą atrakcyjnych dla oka raportów.

Dzięki rozwiązaniu Jasper Reports Server istnieje możliwość zarządzania uprawnieniami oraz sprawne prezentowanie zróżnicowanych raportów różnym grupom odbiorców. Jako dostawca i integrator systemów informatycznych nieraz spotykamy się z koniecznością opracowania skomplikowanych raportów, które często "muszą" być prezentowane w systemie Klienta. Takie podejście może ograniczać i generować konieczność przełączania się pomiędzy różnymi systemami.

Dzięki Jasper Reports zyskują Państwo zintegrowane miejsce w firmie, które odpowiada za prezentację wszystkich raportów, niezależnie od żródła. 

Wdrożenia

Integracja

Wsparcie


JasperReports

Odoo image and text block
Najpopularniejszy na świecie system raportowania. W całości stworzony w Javie. Umożliwia tworzenie dobrej jakości dokumentów które można przeglądać, drukować lub eksportować w różnych formatach np. HTML, PDF, Excel, OpenOffice i Word. W połączeniu z aplikacją Liferay raport możemy wysłać do administratora. Istnieje możliwość dostarczania wyeksportowanych raportów za pośrednictwem adresu e-mail.

JasperReports Server

JasperReports Server jest serwerem autonomicznym stworzonym do osadzania raportowania. Zapewnia możliwość umieszczania w nim analiz i raportów, które można obsługiwać w aplikacji internetowej lub telefonie, a także mogące działać jako informacyjne centrum hub dla przedsiębiorstwa. JasperReports Server jest przystosowany do bezpiecznej obsługi zarządzania raportami. 
Odoo text and image block

JasperReport - iReport

Odoo image and text block
iReport jest darmowym, opartym na otwartej licencji narzędziem dla JasperReports i JasperReports Server umożliwiającym projektowanie  czytelnej grafiki  jak na przykład wykresy, zdjęcia, podraporty. 
Raporty w iReport publikujemy w formatach PDF, RTF, XML, XLS, CSV, HTML, DOCX. 

Jaspersoft ETL

Jaspersoft ETL jest łatwym do wdrożenia systemem używanym do tworzenia hurtowni danych lub skonsolidowanej zbiorczej bazy danych do raportowania i analiz. 
Odoo text and image block