Geoportal

  

Geoportal jest to portal internetowy, który zapewnia dostęp do zasobów danych przestrzennych.

Wykorzystywany jest do usług dotyczących zarówno danych przestrzennych, jak
i operacji na zawartych w zbiorach danych oraz powiązanych z nimi metadanych. Wszystko to wykorzystywane jest przy użyciu oprogramowania komputerowego.

Geoportale spełniają istotną rolę w infrastrukturze danych przestrzennych. Umożliwiają one również korzystanie z usług:

  • wyszukiwania danych przestrzennych 
  • przeglądania danych przestrzennych
  • pobierania danych przestrzennych
  • przekształcania danych przestrzennych
Odoo text and image block

Nasze projekty

Geoportal Łańcut

  
Jednym z wykonanych przez nas projektów był Geoportal wspolnie wykonany z firmą Geobid stworzony na zamówienie Starostwa Powiatowego w Łańcucie, w zakresie projektu "System informacji przestrzennej w Powiecie Łańcuckim"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
  
Przedmiotem zamówienia była dostawa, instalacja, a tkaże wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Powiatu Łańcuckiego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem warst, które umozliwiają prezentację w systemie informacji przestrzennej jak również wdrożenie usług dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych.
  

Przedmiot zamówienia obejmował:

  • Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do obsługi portalu graficznego,
  • Dostarczenie i wdrożenie opogramowania bazdy danych zawierającej dane do przentowania przez portal graficzny,
  • Wykonanie warts do prezentacji i umieszczenie ich w bazie danych,
  • Dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
  • Dostracenie i zainstalowanie oprogramowania do obsługi rzeczoznawców majątkowych
  • Szkolenia dla Aministratorów i Operatorów
Odoo text and image block