Geoprzestrzenne bazy danych

Baza danych jest to zbiór powiązanych ze sobą danych. Dokonuje się to poprzez zastosowanie odpowiednich struktur danych.

Aby odciążyć programy z powtarzających się informacji, jedna baza może być wykorzystywana przez różne programy.

Wśród naszej oferty posiadamy również zaawansowane systemy klasy GIS. 

GIS (System Informacji Geograficznej) jest to system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia oraz przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych.

Odoo text and image block

Nasze usługi

Tworzymy zaawansowane systemy klasy GIS w oparciu o rozwiązania komercyjne oraz o:

Open Source

Oracle: Spatial, MapViewer

Weblogic

QuantumGIS

MapServer

MapTools