Geoportal Agropronatura

Projekt dla Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa

W ramach projektów jakie wykonywaliśmy znalazł się Geoportal Agropronatura. Projekt ten stworzyliśmy na zamówienie Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, w ramach projektu "Opracowanie serwisu geoinformacyjnego oraz uruchomienie i prowadzenie interaktywnej platformy w ramach projektu KIK/25".

Przedmiotem było opracowanie, wdrożenie oraz uruchomienie portalu geoinformacyjnego opartego na rozwiązaniach GIS, a także uruchomienie i prowadzenie interaktywnej platformy.


Strona Główna Geoportalu Agropronatura 

 • utworzenie zintegrowanej platformy programowej obejmującej: MapServer, OpenLayers, Open Source
 • utworzenie interaktywnej, zintegrowanej graficznie z portalem informacyjnym przeglądarki map
 • umożliwienie wyboru przez użytkownika jednego z kilku zdefiniowanych przykładów rastowych, w tym m.in. Google Maps Drogi, Google Maps Hybrydowa, Google Maps Satelita, Google Maps Teren
 • zastosowanie technologii, która umżliwiałaby uniknięcie konieczności stosowania przez użytkowników niestandardowych oraz nietypowych narzędzi koniecznych do korzystania z Serwisu. Utrzymanie portalu informacyjneo oraz geoportalu - Serwisu, który pełni rolę interaktywnej platformy informacyjno - komunikacyjnej 

Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmował: 

 • przygotowanie spójnego layaoutu oraz kolorystyki wszystkich elementów
 • utworzenie polskiej i angielskiej wersji językowej
 • utworzenie możliwości modyfikowania oraz usuwania treści przez Administratorów i Moderatorów 
 • utworzenie możliwości administrowania portalem poprzez:
             - wizualny panel administracyjny
             - zarządzanie menu nawigacyjnym
             - funkcjonalność nieopublikowanego szkicu treści 
             - zarządzanie treścią statyczną 
             - zarządzanie treścią dynamiczną z kanałem RSS, wstępem na stronie głównej                  oraz rozwinięciem na osobnej stronie
 • utworzenie treści statycznych, w tym : m.in. informacje o Projekcie, o Zamawiającym, informacje kontaktowe
 • utworzenie wizualnego edytora tekstów
 • interaktywny formularz kontaktowy z możliwością skontaktowania się ze wskazanymi przez Administratora Użytkownikami, w tym przez komunikator Skype
 • rozbudowa portalu o funkcjonalności takie jak:
             - administrowanie portalem, w tym: zarządzanie Użytkownikami (dodawanie,                    usuwanie), tworzenie galerii graficznych z funkcją automatycznego                                        przetwarzania obrazu do pożądanego formatu, zarządzanie plikami dodanymi                  przez Użytkowników
            - dołączanie do stron multimediów, załączników do pobrania
            - utworzenie forum dyskusyjnego 
            - utworzenie wyszukiwarki treści w serwisie
            - utworzenie kalendarium wydarzeń
            - utworzenie modułu wydruku treści i generowania plików PDF.