Kierownik Projektu

OPGK RZESZÓW S.A.
Geodetów 1, Rzeszów 35-328, Polska
15.08.2021 20:30:58
Wymagania:
• dośw. jako Programista (co namniej 1 rok), jako Analityk Biznesowy (co najmniej 1 rok dośw.)
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego – warunek konieczny
• wykształcenie techniczne
• podstawowa znajomość branży IT
• umiejętność zarządzania realizacją powierzonych zadań
• znajomość zagadnień z zakresu infrastruktury, aplikacji i rozwoju software;
• zarządzanie wdrażaniem systemów IT
• zarządzanie zespołem projektowym/ rozdzielanie zadania wśród członków zespołu projektowego, planowanie budżet/estymacja kosztów
• dbanie o rozwój narzędzi i aplikacji; zapewnia wysokiej jakości i kompleksowych planów projektów;
• raportowanie zakresu postępu prac do przełożonego

Zadania:

• Odpowiedzialność za realizację całego Projektu
• Zapewnienie, że projekt jest realizowany zgodnie z standardami przyjętymi w firmie
• Opracowanie planu projektu oraz utrzymywanie aktualnego harmonogramu całości prac przydzielonego projektu
• Zarządzanie zasobami przydzielonymi do projektu
• Współpraca z Kierownikiem Projektu ze strony Klienta
• Zarządzanie ryzykami i zmianami w projekcie oraz utrzymywanie stosownych rejestrów
• Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie ze standardami organizacji
• Tworzenie, zarządzanie i aktualizacja budżetu projektu, a także raportowanie jego wykonania zgodnie z założeniami metodyki projektowej i standardami organizacji
• Przekazanie finalnego produktu projektu do utrzymania
• Przygotowywanie wycen - ofertowanie
• Raportowanie statusu projektu zgodnie z wytycznymi i standardami

OFERUJEMY:

• pracę na pełen etat, na miejscu w biurze w Rzeszowie
• udział w ambitnych projektach
• elastyczny czas pracy i brak nadgodzin
• kawkę w ilościach bez ograniczeń
• możliwość rozwoju zawodowego
• doborowe towarzystwo :)

W przypadku chęci udziału w innych rekrutacjach prosimy o wyrażenie stosownej zgody w CV.