Czym  jest Moodle?

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ) jest systemem zarządzania kursami internetowymi klasy LMS. Umożliwia zarówno nauczanie, jak i uczenie się. Pozwala również na współpracę w trybie synchronicznym bądź asynchronicznym. 

Platforma pozwala na wykorzystanie wielu różnych funkcjonalności i jest oparta na licencji open source GNU GPL. 


 Dlaczego Moodle?

Ekonomia

Moodle jest w pełni otwartą platformą opartą na licencji  GNU GPL  . Oznacza to znaczne oszczędności i brak ograniczeń w zakresie wyboru dostawcy.

Vendor Free

Brak ograniczeń w zakresie wyboru dostawcy.

Modułowość

Dzięki wsparciu społeczności powstała bardzo bogata lista dodaktowyc modułów.

Dojrzałość

Opowiedz odwiedzającemu o tym, co chciałby wiedzieć, nie o tym, o czym ty chcesz mówić.

Statystyki

W głównym menu możesz zmieniać tło, żeby podkreślić funkcjonalności.

Funkcjonalności

Czat

Czat pozwala uczestnikom na przeprowadzanie dyskusji “live” poprzez sieć. Zawiera dużo opcji pozwalających na przeglądanie i zarządzanie oknem. Jest bardzo użytecznym narzędziem do zrozumienia tematu.

Forum

Jedna z istotniejszych funkcjonalności. Fora posiadają różną strukturę i umożliwiają ocenę postów przez uczestników.   Każdy uczestnik, który jest subskrybentem forum otrzymuje na pocztę elektroniczną kopię każdego nowego postu. Prowadzący ma możliwość narzucenia subskrypcji wszystkim uczestnikom.

Głosowanie

Moduł przydatny do przeprowadzania  ankiet mający na celu zachęcenie do zastanowienia się nad danym tematem. Dodatkowo umożliwia grupie  głosowanie nad przedmiotem kursu.

Słownik pojęć

Możliwość stworzenia zbioru definicji podobnego do słownika. Definicje są wyszukiwane i przeglądane na wiele sposobów. Słownik pojęć umożliwia nauczycielom przenoszenie zawartości z jednego słownika pojęć do drugiego ( czyli głównego) w ramach tego samego kursu.

Dostępność plików 

Informacje zgodne z zamierzeniem prowadzącego mają stanowić treść kursu. Najczęściej są to wcześniej przygotowane pliki przesyłane do serwera obsługującego kurs lub też strony edytowanej od razu w Moodle. Możemy również uzyskać dostępność przez zewnętrzne strony WWW pod warunkiem iż są częścią kursu.

Pakiet SCORM

Pakiet zawiera strony WWW, grafikę, skrypty JAVAScript, prezentacje Flash i wszystko, co działa w przeglądarce stron WWW. Moduł ten umożliwia proste przesyłanie dowolnych zgodnych ze standardem pakietów SCORM i pozwala na wykonanie z niego kursu.

Wiki

Wiki to platforma grupowego tworzenia dokumentów w prostym języku z  użyciem przeglądarki internetowej. Sama nazwa (hawaj. wiki wiki – super szybki) oddaje szybkość tworzenia, zmiany i aktualizacji dokumentów przy pomocy  modułu. Ogólna zasada opiera się na fakcie, iż wszyscy mają prawo edytowania i wprowadzania dowolnych zmian w dokumentach składających się na serwer wiki. Wszyscy mający dostęp do serwera wiki przez co mają możliwość czytania zawartych w nim plików.

Kwestionariusz

Moodle oferuje wiele sprawdzonych narzędzi do przeprowadzenia badań ankietowych, które okazują się bardzo przydatne w ocenie i stymulacji procesu nauczania w środowisku on-line. Prowadzący może wykorzystać te instrumenty do zbierania danych, dzięki którym lepiej pozna grupę i ułatwi sobie wyciągnięcie wniosków na temat metod nauczania.

Lekcje

Ten moduł pozwala przedstawić treść w ciekawy sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniami i odpowiedziami. Przy pomocy tego narzędzia możliwe jest badanie postępów studenta oraz sprawdzenia w jakim stopniu proces nauczania postępuje do przodu. Nawigacja lekcji może być mniej lub bardziej skomplikowana w zależności od struktur materiału lekcyjnego.

Quizy

Umożliwiają  prowadzącemu tworzenie testów  w formie quizów mogących mieć formę pytań wielokrotnego wyboru, typu prawda/fałsz oraz wymagających krótkich odpowiedzi. Porządkowane według kategorii quizy  przechowywane są w bazie danych i można je ponownie wykorzystać do danego kursu lub przenosić do innego. Quizy dopuszczają wielokrotną liczbę prób znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować o udostępnieniu swojego komentarza i poprawnych odpowiedzi. Narzędzie jest bardzo przydatne do wystawiania ocen.

Zadania

Funkcja zadania pozwala prowadzącemu określić dokładny zakres pracy jakie uczniowie/studenci mają do wykonania w formie elektronicznej i przesłania ich na serwer. Standardowa forma zadań to wypracowania, raporty, projekty itp. Podobnie jak w funkcji quiz jest możliwość wystawiania ocen.

Warsztaty

Uczestnicy mogą wzajemnie oceniać swoje prace, podobnie jak w przykładowych projektach, w wieloraki sposób. Przy pomocy modułu warsztaty można koordynować system oceniania

Opisy

Funkcja ta nie stanowi aktywności sensu jest raczej  graficznym interfejsem, który umożliwia wstawienie tekstu i grafiki pomiędzy aktywnościami na stronie kursu.

Charakterystyka

 Od 2010 świadczymy usługi z zakresu budowy dedykowanych systemów informatycznych. Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zawsze wolne oprogramowanie. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem społeczności rozwijających takie platformy jak OTRS, Moodle, ODOO.
Naszymi Klientami są m.in. firmy z zagranicy (Norwegia, Serbia, Urugwaj, Stany Zjednoczone, Belgia, Grecja, Francja). W Polsce realizujemy usługi rozwoju i wsparcia systemu Moodle dla organizacji i firm posiadających średnio ponad 5000 aktywnych użytkowników.
Jesteśmy autorami dedykowanych modyfikacji do systemu Moodle dystrybuowanych wśród naszych Klientów.
Możemy z dumą odnieść się do naszych Klientów, którzy w przypadku takiej potrzeby z chęcią zaproszą Państwa na wizytę referencyjną.

Moodle - takie łatwe i proste :)

Niektóre z wielu zalet i możliwości:

- Możliwość poszerzenia oferty dydaktycznej,
- Sprzedaż i przeprowadzanie szkoleń zdalnie,
- Dostęp do nowych, potencjalnych kandydatów zainteresowanych szkoleniami online,
- Możliwość szkolenia i weryfikowania kompetencji kadry w organizacji.

Spersonalizowany Dashboard

Prosty interfejs ułatwiający korzystanie z systemu.

Wspólne narzędzia i aktywności

Praca i jednocześnie zdobywanie wiedzy dzięki szerokiemu dostępowi do forów, wolnych podręczników Wiki, słowników, baz danych i wielu innych.

Kalendarz

Śledzenie terminów kursów, spotkań, wydarzeń grup, itp.

Zarządzanie plikami

Integracja z zewnętrznymi repozytoriami plików (Google Drive, MS SkyDrive, Dropbox)

Powiadomienia

Po uprzednim aktywowaniu opcji Powiadomień, użytkownicy będą otrzymywać automatyczne zawiadomienia dotyczące:
- nowych przydzielonych zadań,
- zbliżających się końcowych terminów na wykonanie zadań,
- nowych wpisów na forach,
Dodatkowo użytkownicy uzyskają możliwość przesyłania prywatnych wiadomości pomiędzy sobą.

Śledzenie postępów

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają wgląd do aktualnych postępów oraz ukończonych zadań wraz z listą indywidulanych opcji służących do śledzenia aktywności lub zasobów.


Administracja

Niektóre z wielu zalet i możliwości:

- uproszczony import i export kursów typu: IMS-LTI, SCORM i innych bezpośrednio do Moodle,
- swobodna integracja zewnętrznych aplikacji i zawartości albo stworzenie własnej wtyczki na potrzeby osobiste,
- całkowicie konfigurowalna konstrukcja i układ strony,
- proste zarządzanie wtyczkami,
- możliwość masowego dodawania kursów, prostej archiwizacji oraz przywracania wcześniej zarchiwizowanych informacji.

Bezpieczne uwierzytelnianie procesu masowych rejestracji i zapisów

Moodle udostępnia ponad 50 opcji weryfikacyjnych, wspierających proces rejestracji nowych użytkowników, przypisywanie ich do Twojej strony Moodle oraz zapis do poszczególnych kursów.

Multijęzyczność

Użytkownicy mogą na bieżąco przeglądać listę zajęć i zadań w obrębie wybranego przez siebie kursu i uczyć się ich indywidualnie w wybranym przez siebie języku.
Każdy kurs tworzony jest z myślą o użytkownikach i grupach posługujących się różnymi językami.

Zarządzanie rolami użytkowników i zezwoleniami

Troska o bezpieczeństwo oraz zdefiniowanie ról w zakresie określenia i zarządzania kontami użytkowników.

Regularne akutalizacje zabezpieczeń

Moodle jest systemem regularnie aktualizowowanym, na bieżąco rozwijanym pod kątem zabezpieczeń. Zabiegi te mają na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa Twojej strony.

Rozwój i zarządzanie kursami

Kierowanie ścieżkami nauczania

Tworzenie i zarządzanie kursami w taki sposób, żeby spełniały różne oczekiwania.
Ścieżki mogą być prowadzone na wiele różnych sposobów, np. klasa wraz z instruktorem, klasa bez udziału instruktora, ucząca się we własnym tempie, klasy mieszane - część zajęć we własnym tempie, zajęcia całkowicie online.
Wbudowane narzędzia do publikowania m. in. testów, zadań etc. sprzyjają wzrostowi zaangażowania i zachęcaja uczestników kursu do bardziej owocnej nauki i współpracy.

Zarządzanie przepływem danych

Dogodne zarządzanie systemem ocen indywidualnych uczniów. W momencie kiedy do systemu zostanie dodana indywidualna ocena któregoś z uczniów, użytkownik ma dostęp do całego zarządzania jak i również możliwość dokonywania zmian m. in. modernizacji już dodanych ocen.

Integracja z multimediami

Moodle zezwala na proste dodawanie materiałów audio i wideo oraz załączanie ich bezpośrednio do materiałów zajęciowych. Dodatkowo pozwala na  dołączanie materiałów szkoleniowych, jak i przydzielanie zadań pochodzących z zewnętrznych źródeł (m. in. strony www), a następnie wpisywanie wyników do księgi ocen Moodle.

Grupowe zarządzanie

Tworzenie grup nauczycieli, przydzielanie im kursów oraz wszelakich aktywności w celu budowy efektywnych zespołów i rozwoju umiejętności pracy w zespołach.

Ocenianie przez innych użytkowników i samoocena

Wbudowane zadania takie jak warsztaty i badania/sondy zachęcają użytkowników do przeglądania, oceniania i szacowania ich własnych wyników jak również wyników innych użytkowników.

Zintegrowane modele/odznaki

Pełna kompatybilność z plaformą Mozilla Open Badges - motywowanie uczniów poprzez przyznawanie medali dostosowanych do osiągnięć i współudział w przyznawaniu nagród.

Rubryki z wynikami

Możliwość wybory spośród zaawansowanych metod oceniania w celu dostosowania dziennika ucznia i kryteriów oceny testu do Twojego kursu.

Szczegółowe raporty i dziennik

Generowanie i przeglądanie raportów aktywności i udziału użytkowników zarówno z poziomu strony, jak i samego kursu.

 Nasze usługi

Wdrożenia

Mamy bogate doświadczenie w zakresie wdrożeń systemu Moodle. Potrafimy skonfigurować, dostosować i rozbudować system o funkcjonalność spełniającą wszystkie wymagania Klienta.

Hosting

Istnieje możliwość skorzystania z naszych serwerów w celu utrzymania systemu Moodle. Serwery są monitorowane 24/7.

Wsparcie IT

Każdy Klient ma indywidualne potrzeby w zakresie wsparcia i utrzymania swojej platformy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom dostosujemy każdorazowo umowę serwisową optymalizując ją  względem parametrów i kosztów.

Przeprowadzamy dedykowane szkolenia z zakresu administracji i użytkowania platformy Moodle na dwa sposoby:

MoodleDedyk

MoodleCloud

Istnieje możliwość wdrożenia i zarządzania systemem Moodle na serwerach Klienta. W ramach usługi szkolimy kadrę odpowiedzialną za zarządzanie i świadczymy usługi wsparcia w przypadku pojawienia się problemów.
Dla Klientów, których interesuje możliwość skorzystania z naszej infrastruktury, przygotowaliśmy alternatywne rozwiązanie, gdzie całość prac związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i administracją systemu wykonujemy na przygotowanych do tego dedykowanych systemach. Razem z naszymi partnerami z zakresu hostingu możemy zapewnić pełną elastyczność w zakresie skalowalności i dostępności rozwiązania.

Od projektu do wsparcia

Zajmiemy się wszystkim

Prace programistyczne

Wdrożenie

Wsparcie i Utrzymanie


 Nasze realizacje

a) Jednostka budżetowa:

Nasz Klient oczekiwał wdrożenia całościowego rozwiązania do sprzedaży i prowadzenia kursów online. Odpowiadając na taką potrzebę wdrożyliśmy system Moodle połączony z systemem klasy CMS (Drupal). 

Oprócz standardowej funkcjonalności system posiada dodatkowe funkcje w postaci:

 • zaawansowanej wyszukiwarki kursów,

 • listy obecności,

 • certyfikaty w formacie pdf,

 • dedykowany Moduł raportów,

 • moduł zapisywania użytkowników oparty o pola profilowe,

 • dedykowany wygląd kursu,

 • dedykowany moduł kalendarza.

b) Lider branży RTV AGD w Polsce:

Lider branży RTV AGD w Polsce zgłosił się do nas z potrzebą opracowania nowego systemu do podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Było to częścią większego planu związanego z wprowadzeniem zmodyfikowanej wersji oceny okresowej pracowników.

 W tej chwili platforma e-learning’owa, która została wdrożona przez OPGK Rzeszów S.A. jest głównym kryterium branym pod uwagę w momencie podejmowania decyzji o dalszym rozwoju zawodowym danego pracownika. 

Dodatkowymi funkcjonalnościami, w które został wyposażony system są:

 • wewnętrzni trenerzy odpowiedzialni za opracowanie kursów,

 • pełna integracja z systemem kadrowym,

 • dedykowany moduł zapisywania użytkowników po strukturze organizacyjnej ( dział, pion, stanowisko, opis stanowiska),

 • widoki ograniczone tylko do podwładnych osób,

 • widok strony głównej prezentujący aktywności dla zalogowanego użytkownika,

 • widok strony głównej prezentujący wyniki nauki podwładnych,

 • moduł repozytorium plików,

 • moduł FAQ,

 • dedykowany moduł raportów oparty o procedury bazodanowe,

 • moduł szkoleń stacjonarnych,

 • listy obecności,

 • certyfikaty w formacie PDF.

Wykorzystywane technologie

Windows Serwer

Linux Centos

SQL Server 2014

Apache 2.4

PHP 5.3

MySQL 5.4