Our solutions and services

Odoo - Sample 1 for three columns

IT dedicated systems

Dedykowane systemy informatyczne tworzone w oparciu bibliotekę funkcji OPGK.Core dostosowywaną do potrzeb przedsiębiorstwa. 


Każdy projekt systemu poprzedzony jest wnikliwą analizą Państwa potrzeb
Each system project is  a thorough analysis of Your expectations. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Moodle - platforma e-learning

E-learning platform to organize and conduct remote courses available in web browser.
Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to zdalne nauczanie jest coraz bardziej obecne warto rozważyć wdrożenie takiej platformy jak Moodle.

Odoo - Sample 2 for three columns

Service request system

Jesteśmy producentem systemu klasy ITSM Software. Zapraszamy do kontaktu!


Zrealizowane projekty

Platforma e-learningowa dla branże edukacyjnej

Projekt zrealizowany w 2013 roku dotyczący wykonania, wdrożenia orazdalszej rozbudowy Platformy Szkoleniowej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w oparciu o platformę e-learningową Moodle.

System do dziś wykorzystywany jest do organizowania i przeprowadzania zdalnych szkoleń. 

Liczba zarejestrowanych użytkowników Platformy to ponad 10 000 osób.

Platforma e-learningowa dla branży biznesowej

Wdrożenie i rozbudowa platformy e-learningowej dla pracowników lidera rynku RTV-AGD w Polsce.