Our solutions and services

Odoo - Sample 1 for three columns

IT dedicated systems

Dedykowane systemy informatyczne tworzone w oparciu bibliotekę funkcji OPGK.Core dostosowywaną do potrzeb przedsiębiorstwa. 


Każdy projekt systemu poprzedzony jest wnikliwą analizą Państwa potrzeb
Each system project is  a thorough analysis of Your expectations. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Moodle - platforma e-learning

E-learning platform to organize and conduct remote courses available in web browser.
Thanks to  Moodle conducting courses is incredibly easy.

Odoo - Sample 3 for three columns

ODOO - System ERP

Pakiet modułów funkcjonalnych zebranych w aplikacji Odoo opartej na otwartej licencji LGPL.
Odoo to proste zarządzanie organizacją oraz porządek w dokumentach firmy.

Odoo - Sample 2 for three columns

Service request system

Open Source software type Helpdesk allowing to coordinate support provided to Clients of the company or organisation. 
OTRS 365 it's a new quality of support in the company.

Odoo - Sample 3 for three columns

Content management system 

System zarządzania treścią, a jednocześnie framework napisany w języku PHP używany przez około milion stron i systemów internetowych. 
Often used to create government institutions.

Odoo - Sample 3 for three columns

Zaawansowane raportowanie

Aplikacja do zarządzania raportowaniem. Intuicyjny interfejs umożliwia tworzenie zarówno prostych jak i skomplikowanych raportów. 
Thanks to  Jasper Soft możesz samodzielnie definiować oraz generować raport dla swojej firmy.

Zrealizowane projekty

Platforma e-learningowa dla branże edukacyjnej

Projekt zrealizowany w 2013 roku dotyczący wykonania, wdrożenia orazdalszej rozbudowy Platformy Szkoleniowej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w oparciu o platformę e-learningową Moodle.

System do dziś wykorzystywany jest do organizowania i przeprowadzania zdalnych szkoleń. 

Liczba zarejestrowanych użytkowników Platformy to ponad 10 000 osób.

Platforma e-learningowa dla branży biznesowej

Wdrożenie i rozbudowa platformy e-learningowej dla pracowników lidera rynku RTV-AGD w Polsce.